Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Sh Ch

Literary languageTashkent dialectEnglish translation
xabardorxavardorinformed
xalqxalqnation
xamirxamirdough
xarajatxarajatexpenses
xokkeyxakkeyhockey
xolaxolaaunt (mother's side)
xomtokxomto':(v)pruning (of grapevines)
xonxonkhan
xontaxtaxontaxtalow table used for eating off of
xotinxotinwife
xotinlarxotillaladies
xurmoxurmodate, persimmon
xursandxursanhappy