Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Sh Ch

Literary languageTashkent dialectEnglish translation
qachonqachonwhen
qalampirgarmdorihot pepper
qamoqqamo:jail
qanaqaqanaqawhat kind of
qanchaqanchahow much
qandqantcube sugar
qandayqanaqawhat kind of
qarag’ayqarag’eypine
qarg’aqarg’acrow
qarindosh-urug’qarindosh-uru:relatives
qarqunoqqarquno:shrike
qarzqarzloan
qasqonqasqonsteamer
qatiqqatu:(v)yogurt
qayerqachonwhen
qayerdaqattawhere at
qayerdanqattanwhere from
qayergaqatkawhere to
qayin egachiqaynagachisister-in-law (older sister of a spouse)
qayinqayinbeech
qaymoq rangqaymo: rencream
qayni singilqaynisingil*sister-in-law (younger sister of a spouse)
qaynog’aqaynag’abrother in law (older brother of a spouse)
qaynonaqaynanamother-in-law
qaynotaqaynatafather-in-law
qayoqdaqayo:dawhere
qayrag’ochqayrag’ochelm
qaysiqaysiwhich
qiblaqiblathe direction of the Ka'aba in Mecca
qirg’ovulqirg’ovulpheasant
qirovqiro’:(v)frost
qishqishwinter
qizilqizilred
qo’lqo’lhand
qo’lqopqo’lqopgloves
qo’shnimizqo’shnu:vuzour neighbor
qo’yqo’ysheep
qonunqonunlaw
qopqoqqopqo:lid
qorqorsnow
qoraqorablack
qoshqosheyebrows
qoshiqqoshu:vspoon
qovoqqovo:pumpkin
qovoqrangqovo: renorange
qovunqo’vunmelon
qozonqozoncauldron, large cooking pot
quloqqulo:ear
qulupnayqulupneystrawberry
qumursqaqumusqaant
qurbaqaqurvaqafrog
qutlug’qullu:blessed
quyonquyonrabbit