Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Weakening Of Vowels

Literary languageTashkent dialectEnglish
Sizni akam bilan tanishtirib qo’yaymi? Sizzi akamla blam tanishtirip qo’yiymi?Do you want me introduce you to my older brother?
Sartaroshxonaga bir kishi kirib keldi. Sartoroshxonaga bitta kshi kirip keldi.A man went into the barber shop.