Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bahorda hamma yoq chiroyli boʻlib ketadi. Bohorda hammayo: chiroyli boʻp ketadi.Everywhere is beautiful in the spring.
Bahorda ob-havo tez-tez oʻzgarib turadi. Bohorda ob-hovo tez-tez oʻzgarip turadi.The weather changes quickly in the spring.
Yozda kunlar juda uzun boʻladi. Yozda kunla juda uzun boʻladi.The days are long in summer.
Kuzda qushlar janubga uchib ketadi. Kuzda qushla janubga uchip ketadi.Birds fly south in the fall.
Qishda havo juda ham sovuq boʻladi. Qishta hovo judayam sovu: boʻladi.It is very cold in the winter.