Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Literary languageTashkent dialectEnglish
Saylovga chiqdingizmi? Saylovga chixtizmi?Are you taking part in the elections?
Bu joy davlatga tegishli. Bu joy doʻ:vlatka tegishli.This is government property.
Qishloq xoʻjaligi vazirini taniysizmi? Qishlo: xoʻjaligi vazirini taniysismi?Do you know the minister of agriculture?
Hukumatning odami kelar ekan. Hukumatti odami kelarkan.A person from the government is coming.
Hech qachon urush boʻlmasin. Hich qachon urush boʻmasin.May there never be war.
Men hech qanday tashkilotga aʻzo emasman. Man hich qanaqa tashkilotka aʻzomasman.I’m not a member of any organization.
Bu odam xalqning duosini olgan. Bu odam xalqqi dugʻosini ogan.This person has the people’s blessing.
Doim tinchlik boʻlsin. Doim tinchliy boʻsin.May there always be peace.
Bu bizning millatimizning buyukligidan darak beradi. Bu bizani millatimizani buyukligidan darey beradi.This/he/she shows how great our nation is.
Oʻzbek xalqi juda ham mehnatkash xalq. Oʻzbek xalqi judayam mehnatkash xalq.Uzbeks are very hardworking people.