Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Literary languageTashkent dialectEnglish
Qoʻlimni chumoli chaqib oldi. Qoʻlimmi chumoli chaqvoldi.An ant bit my hand.
Bu asalarimi, yoki qovoqarimi? Bu asalarimi, yoʻki qovogʻarimi?Is this a honey bee or a hornet?
Bugun yaxshi uxlolmadim, kechasi bilan chivin taladi. Bugun yaxshi uxlo:madim, kechasi bilam chivin taladi.I didn’t have a good sleep last night, the mosquitoes kept me awake
Pashsha uchsa eshiltiladi. Pashsha uchsa eshiltiladi.You could hear a pin drop.
Oʻrgimchak ham odamni chaqadimi? Oʻrgimcheyam odammi chaqadimi?Do spiders bite people, too?
Ninachi tutib oldim. Ninachi tutivoldim.I caught a dragonfly.
Bolalar kapalak quvlab yurishibdi. Bolla kapaley quvlap yurishipti.The children are chasing butterflies.
Kapalakning qanotlari juda chiroyli ekan. Kapaleyni qanotlari ja chiroyliyakan.The butterfly’s wings are really pretty.
Tepada osilib turgan beshiktebratarni koʻrdingmi? Tepada osilib turgan beshu:vtervatarri koʻrdinmi?Do you see that praying mantis up there?