Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Literary languageTashkent dialectEnglish
Jarroh bilan gaplashib keldim. Xirurg bilam gaplaship keldim.I just talked with the surgeon.
Menga doʻxtir chaqirib bering. Manga doʻxtir chaqiribering.Get me a doctor.
Siz tabibga borishingiz kerak. Siz tayipka borishiz kerey.You need to see a folk healer
Bemorlardan xabar oldingizmi? Kasalladan xavar oldizmi?Did you check on the patients?
Dard bergan davosini ham beradi. Dard bergan dovosiniyam beradi.(The Lord) causes misery and cures it as well.
U ogʻriqning zoʻridan dodlab yubordi. U o:ruvni zoʻridan dotlavordi.He screamed in pain.
Terlarim chiqib ketdi. Tellarim chiqip ketdi.I broke out in sweat.
Napasim qisvotti. Napasim qisvotti.I’m short of breath.
Suyeylarim qaqshap ogʻriyapti. Suyeylarim qaxshap o:rivotti.My bones ache.
Dard bergan davosini ham beradi. Dard bergan dovosiniyam beradi.(The Lord) causes misery and cures it as well.