Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Consonant Deletion

  • dropping of the sound /z/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Ertaga biznikiga kelasizlarmi? Ertaga bizanikiga kelasilami?Will you come to our place tomorrow?
  • dropping of the sound /l/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Unga faqat futbol boʻlsa bo'ldi. Unga paqat putboʻl bo'sa bo'ldi.He likes only soccer, that's it.
  • dropping of the sound / r/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Uyda non bormi? Uyda non bo:mi?Is there any bread in the house?
  • dropping of the sound /q/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Chiroqni yoq. Chiro:ni yoq.Turn on the light.
  • dropping of the sound /ng/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Mening egizak singillarim bor. Mani egizey siynilarim bor.I have twin sisters.
  • dropping of the sound /h/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Xudo xohlasa yana kelamiz. Xudo xo:lasa yana kelamiza.God willing we will come.
  • dropping of the sound /g’/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Boshim oʻgʻriyapti. Boshim o:rivotti.I have a headache.
  • dropping of the sound /d/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Kuyovimni juda xursand qilib yubordim. Kuyoʻvimmi ja xursan qivordim.I made our son-in-law very happy.
  • dropping of the sound /t/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Soat toʻrtda uchrashamiz. Sogʻot toʻrda uchrashamiza.We will meet at 4 o’clock.
  • dropping of the sound /y/:
Literary languageTashkent dialectEnglish
Jiyda yegim kelyapti. Ji:da yegim kevotti.I want to eat oleaster.