Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Literary languageTashkent dialectEnglish
Sigirimiz ko'p sut beradi. Sigiruvza koʻp sut beradi.Our cow produces a lot of milk.
Bizning 60ta qoʻyimiz bor. Bizani 60ta qoʻyuvza bor.We have sixty sheep.
Echki suti bolalarga juda foydali boʻladi. Echki suti bollaga ja poydali boʻladi.Goat milk is really good for children.
Kuchugingiz tishlamaydimi? Kuchugiz tishlamiydimi?Does your dog bite?
Mushuginglar bormi? Mushugiyla bo:mi?Do you have a cat?
Sher-hayvonlarning podshohi. Sher-hayvonlani poshshosi.The lion is the king of beasts.
U maymun yilida tugʻilgan. U maymun yilida tugʻilgan.He was born in the year of the monkey.
Yomon eshak ip uzar, Yomon xotin uy buzar. Yomon eshshey ip uzar, Yomon xotin uy buzar.A bad donkey breaks its tether, a bad woman destroys the household.
Kiyik juda beozor hayvon boʻladi. Kiyik ja beozor hayvon boʻladi.Deer are quite harmless animals.
Kalamush koʻp vaqt suv ichmasdan yura olar ekan. Kalamush koʻp voxt suv ichmastan yurolirkan.Rats can go a long time without drinking water.
Bo'rining o'zi to'ysa ham, ko'zi to'ymas. Bo'rini o'zi to'ysayam, ko'zi to'ymas.Even though the wolf is full, he still wants more.
Hozir senga tulki haqida ertak aytib beraman. Hozir sanga tulki toʻ:gʻrisida ertey etiberaman.Now I’m going to tell you a fairy tale about a fox.
Quyoningning rangi qanaqa? Quyoniyni rangi qanaqa?What color is your rabbit?
Kichkinaligimda tipratikan boqardim. Kichkinaligimda tipratikon boqardim.I used to have a pet hedgehog when I was young.