Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Diplomacy Terms

Literary languageTashkent DialectEnglish
litsenziyalitsenziyalicense
ochiq zonaochu:(v) zonafree zone
ko’chirma nusxako’chirma nusxaduplicate
noqonuniynoqonuni:illegal
vizavizavisa
kirish vizasikirish vizasientrance visa, entry visa
chiqish vizasichiqish vizasiexit permit, exit visa
ko’p martalik vizako’p martaliy vizamultiple entry visa
transit vizatransit vizatransit visa
immigratsiyaimmigratsiyaimmigration
tug’ilganlik haqida guvohnomatug’ilganlik haqida guvohnoma, metirkabirth certificate