Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Specialty Dictionaries

Абдулҳайров М. 1001 сўз. Эски ўзбек ёзуви ва тилини ўрганувчилар учун луғат. 1991.

Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 томлик. 1983-1985.

Бегматов Е. Ўзбек исмлари. 1998.

Бердиёров Х., Расулов Р. Ўзбек тилининг паремиологик луғати. 1984.

Жомонов Р. Ўзлашган сўзларнинг имло луғати. 1998.

Йўлдошев Б., Бозорбоев К. Ўзбек тилининг фразеологик луғати (сўзлик). 1998.

Йўлдошев М. Долзарб луғат. 1998.

Махмуд Саттор. Ўзбекнинг гапи қизиқ (Ўзбек ибораларининг изоҳи). 1994.

Махмудов Н., Саидқулов З., Сотимов Ғ. Комиллик калити: Маънавиятдан ўзбекча-русча-инглизча луғат. 1999.

Менглиев Б., Холёров Ў. Ўзбек тилидан универсал қўлланма. 2007.

Мирзаев Т. ва бошқалар. “Алпомиш” достонининг изоҳли луғати. 2007.

Навоий асарлари луғати. 1976.

Навоий асарлари учун қисқача луғат. 1993.

Олим Усмон, Дониёров Р. Русча-интернационал сўзлар изоҳли луғати. 1965.

Расулов Р., Умиров И. Ўзбек тили тасвирий ифодаларининг изоҳли луғати. 1997.

Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тили омонимларининг изоҳли луғати. 1984.

Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. 1978.

Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. 1992.

Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 2003.

Раҳматуллаев Ш., Маматов Н., Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати. 1980.

Раҳматуллаев Ш., Хожиев А. Ўзбек тилининг имло луғати. 1995.

Саводхонлар луғати. 1992.

Содиқов Қ. Илк ва ўрта асрлар туркий матнлари номларининг изоҳли луғати. 2001.

Содиқова М. Русча-ўзбекча ва ўзбекча- русча мақол ва маталлар луғати. 2005.

Туробов А. “Алпомиш” достонидаги шеваларга хос сўзларнинг изоҳли луғати. 2006.

Шомақсудов Ш., Шорахмедов Ш. Хикматнома (Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати). 1990.

Ўзбек классик адабиёти асарлари учун қисқача луғат. 1953.

Ўзбек тилининг кирилл ва лотин алифболаридаги имло луғати. 2004.

Ўзбек тилининг қисқача эвфемик луғати. 2006.

Ўзбек халқ мақоллари. 2 томлик. 1987.

Ўзбек халқ шевалари луғати. 1971.

Ўринбоев Б., Бозорбоев К. “Алпомиш” достони фразеологизмларининг таъбири. 1998.

Ғуломов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати. 1977.

Қуръони Карим сўзларининг арабча-ўзбекча кўрсаткичли луғати. 1995.

Қўнғуров Р., Каримов С. Зулфия поэзияси тилининг луғати. Конкорданс. 1981.

Ҳожиев А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. 1974.

Ҳозирги ўзбек тили фаол сўзларининг изоҳли луғати. 2001.