Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Selected Books On Turkish Dialects

Akar, Ali. Muğla Ağızları. Muğla, Muğla Üniversitesi Yayınları. 2004.

Aksoy, Ömer Asım. Gaziantep Ağzı I (Gramer). İstanbul. 1945.

Aksoy, Ömer Asım. Gaziantep Ağzı II (Deyimler, meşhur sözler, atasözleri). İstanbul. 1945.

Aksoy, Ömer Asım. Gaziantep Ağzı III (Sözlük ve kullanılmayan kelimeler). İstanbul. 1946.

Aydin, Mehmet. Aybastı Ağzı (İnceleme - Metin - Sözlük), Ankara, TDK Yayınları. 2002.

Buran, Ahmet-Nadir İlhan. Elazığ Yöresi Söz Varlığı. Ankara, TDK Yayınları. 2008.

Buran, Ahmet. Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları. Ankara, TDK Yayınları. 1997.

Caferoğlu, Ahmet. Anadolu Ağızlarından Toplamalar, İstanbul, Bürhaneddin Basımevi. 1943

Caferoğlu, Ahmet. Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara, TDK Yayınları. 1995

Caferoğlu, Ahmet. Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, Ankara, TDK. 1995

Caferoğlu, Ahmet. Doğu İllerimiz Ağızlarından Derlemeler, Ankara, TDK Yayınları. 1995

Caferoğlu, Ahmet. Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara, TDK Yayınları. 1995

Caferoğlu, Ahmet. Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, Ankara, TDK Yayınları. 1994.

Caferoğlu, Ahmet. Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara, 1994.

Caferoğlu, Ahmet. Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II. Oyular, Tekerlemeler, Yanıltmaçlar ve Oyun Istılahları. Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde, Vilayetleri Oyunları, Ankara, TDK Yayınları. 1994.

Caferoğlu, Ahmet. Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzee I, Oyunlar, Tekerlemeler, Yanıltmaçlar ve Oyun Istılahları. Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta, Aydın, İzmir, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Kütahya Vilâyetleri Ağızları, Ankara, TDK Yayınları.1994.

Caferoğlu, Ahmet. Anadolu İli Ağızlarından Derlemeler. Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu, ve Zonguldak İlleri Ağızları, Ankara, TDK Yayınları. 1995.

Demir, Necati. Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük), Ankara, TDK Yayınları. 2001.

Dilaçar, Agop. Anadili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki Başlıca Uygulamalar, Ankara, TDK Yayınları. 1978.

Ercilasun, Ahmet Bican. Kars İli Ağızları Ses Bilgisi, Ankara, Gazi Üniversitesi Yayınları. 1983.

Eren, M. Emin. Zonguldak - Bartın - Karabük İlleri Ağızları, Ankara, TDK Yayınları. 1997.

Erten, Münir. Diyarbakır Ağzı İnceleme Metinler Sözlük, Ankara, TDK Yayınları.1994.

Gemalmaz, Efrasiyap. Erzurum İli Ağızları I (İnceleme - Metin - Sözlük ve Dizinler), Ankara, TDK Yayınları. 1995.

Gemalmaz, Efrasiyap. Erzurum İli Ağızları II (İnceleme - Metin - Sözlük ve Dizinler), Ankara, TDK Yayınları. 1995.

Gemalmaz, Efrasiyap. Erzurum İli Ağızları III (İnceleme - Metinler - Sözlük ve Dizinler), Ankara, TDK Yayınları. 1995.

Gülensoy, Tuncer-Ahmet Buran. Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, Ankara, TDK Yayınları. 1994.

Gülensoy, Tuncer. Kütahya ve Yöresi Ağızları. (İnceleme, Metinler, Sözlük), Ankara, TDK Yayınları. 1988.

Gülensoy, Tuncer -Ercan Alkaya. Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, Ankara, Akçağ Yayınları. 2000.

Gülensoy, Tuncer. Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, Ankara, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi. 1986.

Gülensoy, Tuncer. Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme, Kayseri, Erciyes Üniversitesi. 2000.

Güler, Zülfi. Harput Ağzı, Elazığ, Elazığ Belediyesi Yayınları. 1992.

Gülseren, Cemil. Malatya İli Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük ve Dizinler), Ankara, TDK Yayınları. 2000.

Gülsevin, Gürer. Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük), Ankara, TDK Yayınları. 2002.

Günşen, Ahmet. Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük), Ankara, TDK Yayınları. 2000.

İleri, Canan. Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları (Ses Bilgisi - Metinler - Dizin), Ankara2, TDK Yayınları. 2008.

Johanson, Lars. Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çeviren, Emine Yilmaz-Nurettin Demir), Ankara, Grafiker Yayıncılık. 2006.

Kalay, Emin. Edirne İli Ağızları, İnceleme - Metin, Ankara, TDK Yayınları.1998.

Korkmaz, Zeynep. Güney-Batı Anadolu Ağızları (Ses Bilgisi, Fonetik), Ankara, DTCF Yayınları. 1994.

Korkmaz, Zeynep. Nevşehir Yöresi ve Ağızları, Ankara, DTCF Yayınları. 1993.

Korkmaz, Zeynep. Bartın ve Yöresi Ağızları, Ankara, TDK Yayınları. 1994.

Özçelik, Sadettin. Urfa Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük), Ankara, TDK Yayınları. 1997.

Sağir, Mukim. Erzincan Yöresi ve Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlükler), Ankara, TDK Yayınları. 1995.

Türk Dil Kurumu. Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni (9 Mayıs 1997), Ankara, TDK Yayınları. 1999.

Urfali Kemal Edip. Urfa Ağzı, Ankara, TDK Yayınları. 1991.

Üstüner, Ahad. Anadolu Ağızlarında Sıfat - Fiil Ekleri, Ankara, TDK Yayınları. 2000.

Yildirim, Faruk. Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları, Ankara, TDK Yayınları. 2006.