Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Other Terminology Dictionaries

Акбаров. И. Мусиқа луғати. 1997.

Аъзамхўжаев С., Мансуров Б., Муллаев Т. Стоматология ва имплантологиядан луғат. 2006.

Дадабоев Ҳ. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. 2003.

Дадабоев Ҳ. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. 2008.

Дўстмуродов Т., Отақўзиев Т. Кимё атамалари луғати. 2003.

Зоҳидов П. Меъмор олами (Меъморий луғат). 1996.

Инглизча-ўзбекча-русча иқтисодиёт атамалари луғати. 1994.

Инглизча-ўзбекча-русча тижорат луғати. 1995.

Костецкий В. Ўзбекистон Республикаси Конститутсияси: умумтаълим мактаблари, коллежлар ва лицейларнинг ўқувчилари учун изоҳли луғат. 2004.

Махмудов Н., Тўхлиев Б. Ўзбек тилини ўрганамиз (Расмли луғат.) 1991.

Мустақиллик. Изохли илмий-оммабоп луғат. 2006.

Олимжонов О., Маликов Т., Қоралиев Т. Замонавий молия-банк атама ва ибораларининг инглизча-русча-ўзбекча эквивалент луғати. 1996.

Политехника луғати. 1989.

Русча-ўзбекча ҳарбий терминлар луғати. 1989.

Собиров Р., Холматов Х., Литвиненко В., Собиров Р. Доривор ўсимликларнинг лотинча-русча-ўзбекча-арабча ва форсча луғати. 1999.

Тошмуродов Т. Солиқлар: Изоҳли луғат. 2003.

Тўхлиев Н., Ўлмасов А. Ишбилармонлар луғати. 1993.

Файзиева Р. Хужжатлар: Архив ишига доир русча-ўзбекча қисқача изоҳли луғат. 1993.

Фалсафа. қомусий луғат. 2004.

Хўжамбердиев М., Мамасолиев Н., Сиддиқов О. Беморлар парваришига доир русча-ўзбекча изоҳли луғат. 1995.

Чориев З. Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати. 2002.

Шермухамедов Я., Умаров А. Русча-ўзбекча ҳарбий терминлар луғати. 1981.

Эркаев Б., Каримова Г. Бозор иқтисодиёти: Изохли луғат. 1997.

Юридик атамалар қомусий луғати. 2003.

Ўзбекча-инглизча-русча иқтисодий луғат. 2005.

Ўраев Қ., Зокирова М. Ўлчовлар терминологиоясининг изоҳли луғати. 2007.

Ўсимликларни биологик химоя қилишга оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати. 2003.

Қосимов А. Тиббиёт ходимлари луғати. 1998.

Ҳошимова С., Каримов А. Хитойча-ўзбекча-русча дипломатик атамалар луғати. 2003.