Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Vowel Alternations

  • /i/ ~ /u:/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Etikni necha pulga oldingiz? Etu:vni nech pulga oldiz?How much did you get the boots for?
Qoʻllaring buncha nozik! Qoʻllarin muncha no:zuv!Your hands are so delicate!
Yopiqliq qozon yopiqliq qolsin. Yopu:lu: qozon yopu:lu: qosin.Let sleeping dogs lie.
Oqliqqa nima berdingiz? Oqlu:ga nima berdiz?What did you give as a gift?
  • /u/ ~ /o'/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Uyga ketaylik. O’yga ketiyluv.Let’s go home.
Akamlar o'g'illarini uylantiryaptilar. Akamla o'g'illarini o'ylantirvottila.My older brother is marrying off his son.
  • /e/ ~ /i/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Ehtiyot bo’ling. Ihtiyot bo’ling.Be careful.
U yaxshi odam edi. U yaxshi odamidi.He was a good person.
  • /e/ ~ /a/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Nevaralarim hovlida koptok o’ynashyapti. Navaralarim hovlida kopto: o’ynashvotti.My grandkids are playing in the garden/yard.
Yaqinda yana bitta evaralik bo’lay deyapman. Yaqinda yana bitta avarali bo’liy divomman.I’m about to have another great-great-grandchild.
  • /a/ ~ /i/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Men bugun ishga bormayman. Man bugun ishka bormiyman.I will not go to work today.
Akam menga diskotekaga borishga ruxsat bermaydilar. Akam manga diskotekaga borishka ruxsat bermilla.My older brother doesn’t let me go to dance clubs.
  • /a/ ~ /o/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Sartarosh sochimni yaxshi ola olmadi. Sartorosh chochimmi yaxshi olo:madi.The barber did a bad job of cutting my hair.
U xatimga bir haftadan keyin javob yozdi. U xatimga bir haptadan keyin jovop yozdi.He wrote me back a week later.
Bahorda hamma yoq chiroyli bo’lib ketadi. Bohorda hammayo: chiroyli bo’p ketadi.Everywhere is beautiful in the spring.
  • /a/ ~ /e/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Bunday gaplar hammaga ham aytilmaydi. Bunaqa gapla hammagayam etilmiydi.You can’t say things like this to everyone.
Bu gapni unga shanba kunigacha aytmay turing. Bu gappi unga shambi kungacha etmiy turin.Don’t tell him this until Saturday.
  • /a/ ~ /o'/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Bugun savdo yaxshi bo'lmadi. Bugun so'vda yaxshi bo'madi.We did not have good sales today.
  • /o/ ~ /o'/
Literary languageTashkent dialectEnglish
Dovyurak odam ekansiz. Do'vyurey odamakansis.You are very brave person.
Kuyovimni juda xursand qilib yubordim. Kuyo'vimmi ja xursan qivordim.I made our son-in-law very happy.