Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Consonant Assimilation

  • progressive assimilation:

tn>tt

Literary languageTashkent dialectEnglish
Kalitni qayerga qoʻydingiz? Kalitti qatga qoʻydiz?Where did you put the key?

jn>jj

Literary languageTashkent dialectEnglish
Garajning eshigini yopdingizmi? Garajji eshigini yoptizmi?Did you close the garage door?

zn>zz

Literary languageTashkent dialectEnglish
Mijozni xafa qilish kerak emas. Mijozzi xapa qilish kereymas.You should not upset your clients.

ln>ll

Literary languageTashkent dialectEnglish
Dazmolni koʻrmadingizmi? Dazmolli koʻrmadizmi?Have you seen the iron?
Cholning jahli chiqdi. Cholli jahli chixti.The old man got angry.

mn>mm

Literary languageTashkent dialectEnglish
Hokimni taniysizmi? Hokimmi tanismi?Do you know the mayor?

rn>rr

Literary languageTashkent dialectEnglish
Hokimni taniysizmi? Hokimmi tanismi?Do you know the mayor?

bn>pp

Literary languageTashkent dialectEnglish
Kabobni pishirdingizmi? Kovoppi pishirdizmi?Did you cook the kabobs?

sn>ss

Literary languageTashkent dialectEnglish
Majlisni boshqa kuni oʻtqazamiz. Maylissi boshqa kuni oʻtqizoʻviza.We’ll postpone the meeting to another day.

chn>chch

Literary languageTashkent dialectEnglish
Yogʻochni koʻrib suyunib ketdim. Yogʻochchi koʻrib soʻyinip kettim.I was glad to see the wood.

shn>shsh

Literary languageTashkent dialectEnglish
Oshni yeb boʻldim. Oshshi yeboʻldim.I already ate the pilaf.

qn>qq

Literary languageTashkent dialectEnglish
Qorni toʻqning qorni och bilan nima ishi bor? Qonni toʻqqi qonni och bilam nima ishi bor?What does a person with a full stomach care for one who is hungry?

g'n>g'g'

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bogʻni aylanib chiqdim. BogʻgʻI aylanip chixtim.I took a walk around the park.

vn>vv

Literary languageTashkent dialectEnglish
Suvni maza qilib ichdik. Suvvi maza qilib ichtuv.We had a good drink of water.

yn>yy

Literary languageTashkent dialectEnglish
Choyning rangi yaxshi chiqmabdi. Choyyi rangi yaxshi chiqmapti.The color of the tea didn’t turn out well.
  • progressive partial assimilation:

tg>tk

Literary languageTashkent dialectEnglish
Ukam maktabga ketgan. Ukam maytapka ketkan.My little brother has left for school.

shd>sht

Literary languageTashkent dialectEnglish
Singlim o`n yoshda. Siynim o`n yoshta.My little sister is ten.
  • regressive assimilation:

nm>mm

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bu kinoni avval koʻrganmiz. Bu kinoni oldin koʻrgammiza.We’ve seen this movie before.

nl>ll

Literary languageTashkent dialectEnglish
Xotinlar kelishdi. Xotilla kelishti.The ladies have arrived.

nv>vv

Literary languageTashkent dialectEnglish
Nonvoyxona yopiq ekan. Novvoyxona yopigʻakan.The baker’s is closed.

hk>kk

Literary languageTashkent dialectEnglish
Qoʻlimni mahkam ushlab olgin. Qoʻlimmi makkam ushavogin.Hold my hands tightly.

rl>ll

Literary languageTashkent dialectEnglish
Qimirlama! Qimillama!Don’t move!
Ovqat tayyorlab bering. Oʻvqat tayallaberin.Get the food ready.

rn>nn

Literary languageTashkent dialectEnglish
Tarnovdan suv oqmayapti. Tannoʻvdan suv oqmiyapti.Water isn’t flowing through the gutter.

bm>mm

Literary languageTashkent dialectEnglish
Hozir koʻchada turibman. Ho:zi koʻchada turimman.I’m outside now.
  • regressive partial assimilation:

bq>pq

Literary languageTashkent dialectEnglish
Akam kitobimni olib qoʻydi. Akam kitopimmi opqoʻydi.My brother took away my book.

bk>pk

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bozordan non olib keling. Bozordan non opkelin.Go get some bread from the market.

rg>ll

Literary languageTashkent dialectEnglish
Uyga birga ketamiz. Uyga billa ketamiza.We’ll go home together.

qd>xt

Literary languageTashkent dialectEnglish
Sumkadan non chiqdi. Soʻmkadan non chixti.There was some bread in the bag.

bd>pt

Literary languageTashkent dialectEnglish
Qoʻshnimiz yangi uy olibdi. Qoʻshvuza yengi uy opti.Our neighbor got a new house.
Ukangiz armiyadan kelibdi. Ukez armiyadan kepti.Your little brother is back from the army.

fd>pt

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bizning tarafda yomgʻir yogʻyapti. Bizani tarapta yongʻir yogʻvotti.It’s raining back home.