Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Consonant Alternations

 • change of the sound /k/ :

/k/~/y/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Choynakni yaxshilab yuvdim. Choyneyni yaxshilap yu:vdim.I washed the teapot well.

/k/~/h/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bugun maktabga borolmayman. Bugun mahtapka boro:miyman.I can’t go to school today.

/k/~/v/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Biz ham mushuk boqaylik. Bizayam mushuv boqiyluv.Let’s look after a cat, too.
 • change of the sound /b/:

/b/~/p/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Yozda ko’p kitob o’qidim. Yozda ko’p kitop o’qidim.I read a lot of books in summer.

/b/~/m/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bunga qarang. Munga qaren.Look at this/him/her.

/b/~/v/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Ko’chadan katta toshbaqa tutib oldim. Ko’chadan kotta tashvaqa tutivoldim.I caught a big turtle on the road.
 • change of the sound /d/:

/d/~/t/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Omadingiz bor ekan. Omatiz borakan.You are lucky.
 • change of the sound /l/:

/l/~/n/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Ko’ylagingiz juda chiroyli ekan. Ko’ynegiz ja chiroyliyakan.Your dress is really pretty.
 • change of the sound /r/:

/r/~/l/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bu kitob menga juda zarur emas. Bu kitop manga ja zarilmas.I don’t need this book very much.
 • change of the sound /y/:

/y/~/g/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Keyin gaplashamiz. Kegin gaplashamiza.We’ll talk later.
 • change of the sound /ng/:

/ng/~/y/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Singlim Germaniyada o’qiydi. Siynim Germaniyada o’qiydi.My sister is studying in Germany.
 • change of the sound /g/:

/g/~/k/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bugun ishga borasizmi? Bugun ishka borasmi?Are you going to work today?

/g/~/y/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Sumkam stolning tagida. So’mkam stolli teyida.My bag is under the table.
 • change of the sound /t/:

/t/~/d/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Tovushing buncha baland? Dovushin muncha balan?Why is your voice so loud?

/t/~/ch/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Tishim og’ryapti. Chishim o:rivotti.I have a toothache.
 • change of the sound /h/:

/h/~/y/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Uyingiz juda ham katta ekan. Uyiz jayam kotteykan.Your house is really large.
 • change of the sound /s/:

/s/~/ch/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Dasturxonga sochiq qo’ydingizmi? Dasturxonga chochu:v qo’ydizmi?Did you put a napkin on the table?
 • change of the sound /q/

/q/~/x/

Literary languageTashkent dialectEnglish
To’qson kundan keyin yangi uyga ko’chamiz. To’xson kundan keyin yengi uyga ko’cho’vza.We’re moving to a new house in ninety days.
 • change of the sound /g’/:

/g`/~/x/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Onam bizni bilagimizdan ushlab bog’chaga olib borardilar. Opam bizani bileyuzadan ushap boxchaga oborardila.Our mom used to take us by the arm and take us to nursery school.

/g`/~/y/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Yaramni bog’lab qo’ying. Yarammi boylap qo’yin.Bandage my wound.
 • change of the sound /f/:

/f/~/p/

Literary languageTashkent dialectEnglish
Uy vazifangni bajardingmi? Uy vazipeyni bajardinmi?Did you do your homework?